Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Przeglądarki"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Trendy, administracja danych historycznych / Przeglądarki".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Przeglądarka trendów z nagłówkiem i kontrolą: Panel z przeglądarką trendów i przyciskami konfiguracyjnymi.
- Przeglądarka trendów z podziałką dla każdego wyświetlanego trendu: Panel z przeglądarką trendów z samodzielnymi skalami oraz przyciskami konfiguracyjnymi.
- Przebieg funkcji - przeglądanie: Panel wyświetlający przebieg funkcji
- Przebieg funkcji - wytworzenie, ustawienie oraz przeglądanie: Panel z przeglądarką trendów ustawioną do graficznego ustawiania przebiegu funkcji.
- Dane w wykresie liniowym oraz histogramie: Panel wyświetlający dane w wykresie liniowym oraz histogramie.

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.