Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Dostęp do baz danych - połączenie do bazy danych przy pomocy obiektu PmaAdo oraz praca z tabelą."

połączenie do bazy danych przy pomocy obiektu PmaAdo oraz praca z tabelą.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Dostęp do baz danych".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Obiekt PmaAdo jest wytworzony wraz z ustawionym interfejsem dla wybranego typu bazy danych. Równocześnie właściwość DbConnectionString zawiera wstępnie ustawiony łańcuch do połączenia do bazy danych. Ten należy w niektórych przypadkach ustawić tak, by odpowiadał wymaganiom do połączenia do bazy danych na docelowym komputerze.

Panel jest wstępnie ustawiony tak, by po podłączeniu było odrazu możliwe wytworzyć tabelkę testową (datatest) wraz z kluczem podstawowym w kolumnie cindex. Polecenie SQL do wytworzenia tabeli jest zawarty w obiekcie PmgString tablicy DbExecute i jest aktywowany przy pomocy przycisku "Run the SQL statement". Przyciskiem INSERT INTO można dodać nowy rekord do tabeli bazy danych. Wartości nowego rekordu są generowane losowo (w tablicy Values) przy pomocy przycisku z ikoną "strzałka w kole". Przyciski UPDATE, DELETE wykonają zmianę wartości rekordu lub jego usunięcie. Przycisk z ikoną "strzałka w kole" w tym przypadku wyświetli wartość, która znajduje się w zaznaczonym wierszu tabeli w kolumnie cindex. W dolnej części panela znajduje się system informacyjny, który wyświetla wynik wykonywanych operacji.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "DbDti"
Typ podłączanej bazy danych
dBase
Microsoft Access
Microsoft SQL Server
Oracle
MySQL
Firebird
PostgreSQL
Parametry podłączenia do bazy danychParametry podłączenia do bazy danych przy pomocy metody DbOpen w formie łańcucha tekstowego ADO ConnectionString. Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider. Typowe parametry to na przykład dostawca połączenia (provider), adres serwera (serwer), nazwa bazy danych (database), login nazwa oraz hasło (uid, pwd), itd. Lista parametrów oraz ich forma jest określona konkretnym ADO Provider, u pojedyńczych ADO Provider parametry się różnią. Niemniej jednak z powodu zgodności większość dostawców połączenia ADO Provider rozumie głównym parametrom pod większą ilością nazw równocześnie (np. nazwa bazy danych jako database, data source, dbq, itd.). Uwaga: Forma tego łaćucha odbiega od większości podobnych łańcuchów w systemie PROMOTIC, wartość jest oddzielona od nazwy "znakiem równości" (=), a nie znakiem "dwukropek" (:). Dane z przypisaną wartością są tutaj oddzielone średnikiem, na przykład "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości DbConnectionString.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wartości można ustawiać ręcznie, lub je można wytworzyć przy pomocy przycisku po prawej stronie, który otworzy okno dla Parametry podłączenia do bazy danych (connection string).
Parametry te nie muszą być zawsze ważne (w najczęściej stosowanych przypadkach), zależy to od wybranego dostawcy połączenia ADO Provider.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaAdo > ADO > Parametry podłączenia do bazy danych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
DbTypeDbType

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.