Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReadFromWeb - metoda obiektu PmData

Opis:
Odczyt danych z Web serwera w formacie XML do tego obiektu.
Składnia:
ReadFromWeb(URL As String, [sUser As String], [sPassword As String]) As Boolean
Wołanie:
b = oData.ReadFromWeb("http://NazwaKomputera/IdElementu/data.xml?fmt=purevalue", "User", "Password")
Parametry:
URL(String) Adres URL danych Web serwera, gdzie znajdują się dane XML. Aplikacja PROMOTIC jako Web serwer standardowo oferuje dane na ścieżce (patrz zakładka PmData > Web serwer):
http://NazwaKomputera:Port/IdElementu/data.xml?fmt=purevalue

Uwaga! Początek adresu ("http:") musi zostać wprowadzony! Jeżeli chcesz wprowadzić adres komputera lokalnego, wtedy jako NazwaKomputera można użyć słowao localhost. Nie jest konieczne określenie Port, jeżeli Web serwer działa pod standardowym portem 80.

Komunikacja działa również z zabezpieczonym WEB serwerem pod adresem https://....

sUser[opcjonalne] (String) Nazwa użytkownika do autentyzacji. Patrz uprawnienie WebRead po stronie serwera. Jeżeli nie jest ustawione oraz jest wymagane uwierzytelnienie, wtedy zdarzenie onEndOfTransfer zostanie wywołane z błędem pEvent.Error=62.
sPassword[opcjonalne] (String) Hasło użytkownika do autentyzacji. Ten parametr jest ignorowany, jeżeli nie jest określony parametr sUser.
Wartość zwrotna:
true - Metoda pomyślnie zaszeregowała wymóg odczytu danych z serwera. Po transmisji danych zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer.
false - Metoda nie zaszeregowała wymóg odczytu. Pradwopodobnie nie został zakończony poprzedni wymóg transmisji danych tego obiektu. Zdarzenie onEndOfTransfer nie zostanie wywołane.
Notatka:

Metoda ta nie działa w PmFree.

 
Przez to, że nad obiektem zostanie wywołana metoda ReadFromWeb, obiekt ten jest uważany za Web klienta, który odczytuje dane z komponentu Web serwera, w tym przypadku z innego lecz tak samo ustawionego obiektu PmData w innej aplikacji na tym samym lub innym komputerze.

Metoda tylko zainicjuje transmisję danych, lecz nie jest zapewnione, że po skończeniu tej metody dane zostaną już przeniesione. Koniec transmisji danych jest oznajmiony przez zdarzenie onEndOfTransfer. W czasie tansmisji danych (tzn. w czasie po wywołaniu metody ReadFromWeb a równocześnie przed wywołaniem zdarzenia onEndOfTransfer) nie można nad obiektem ponownie wywołać metodę ReadFromWeb ani metodę WriteToWeb - w takim przypadku metoda zwraca wartość false. Przy pomocy właściwości WebClientIsReady można stwierdzić, czy obiekt jest przygotowany do następnej transmisji.

Przyjątymi danymi zostaną napełnione zmienne w zakładce Dane tego obiektu.

Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oData
Set oData = pMe.Pm("Data/Param1")
If oData.WebClientIsReady Then
  oData.ReadFromWeb "http://localhost/param/data.xml?fmt=purevalue", "Johny", "abcd"
Else
  Pm.Debug "Web klient PARAM is not ready (is still active)"
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice