Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarSubArray - metoda obiektu PmData

Opis:
Wytworzy tablicę wartości (array) ze zmiennych obiektu określonych indeksem (od-do).
Składnia:
GetVarSubArray(vFrom As Variant, vTo As Variant) As Array
Wołanie:
arr = oData.GetVarSubArray(from, to)
Parametry:
vFrom(Variant) Indeks pierwszej ziennej (indeksowane od 0), której wartość zostanie zapisana do 1-wymiarowej tablicy.
vTo(Variant) Indeks ostatniej ziennej (indeksowane od 0), której wartość zostanie zapisana do 1-wymiarowej tablicy.

Wartość -1 oznacza ostatnią zmienną w obiekcie.

Notatka:

Do 1-wymiarowej tabicy zostaną wybrane wartości zmiennych z indeksami w zakresie parametrów vFrom oraz vTo (łącznie).

Wartości z tym sposobem wytworzonej tablicy 1-wymiarowej można przyszeregować zmiennym z zakładki Dane przez wywołanie metod SetVarArray oraz SetVarSubArray.

Do uzyskania 1-wymiarowej tablicy wartości wszystkich zmiennych zakładki Dane służy metoda GetVarArray.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice