Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SocketClientIsReady - wlaściwość obiektu PmData

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu danych poprzez Sokety. W tym przypadku obiekt PmData jest Soket klientem.
Składnia:
SocketClientIsReady As Boolean
Wołanie:
b = oData.SocketClientIsReady
Wartości:
true - obiekt jestz gotów do transmisji danych poprzez Soket (tzn. można wywołać metodę ReadFromSocket lub WriteToSocket)
false - obiekt nie jest gotów do trasnimisji danych (jeszcze odbywa się transmisja danych od poprzedniego wywołania wymienionych metod)
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Metoda ta nie działa w PmFree.

 
Obiekt PmData przez wywołanie metod ReadFromSocket lub WriteToSocket przejdzie do trybu transmisji danych. W czasie trwania transmisji nie można nad obiektem ponownie wywoływać te metody i metoda SocketClientIsReady zwraca wtedy wartość false. Po zakończeniu transmisji (tzn. po wywołaniu zdarzenia onEndOfTransfer) metody można ponownie wywoływać a SocketClientIsReady zwraca wartość true.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If oData.SocketClientIsReady Then
  oData.ReadFromSocket
Else
  Pm.Debug "SocketClient is not ready (is still active)"
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice