Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmData (Dane)

Opis:
Patrz: PmData - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt PmData służy do definicji dowolnej ilości zmiennych różnych typów danych w jednym obiekcie.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
Count Ilość zmiennych w obiekcie
DdeClientEnabled Ustawienie/ustalenie zezwolenia DDE klient komunikacji
EndOfTransfer Wywoła zdarzenie onEndOfTransfer
GetVarArray Wytworzy tablicę wartości (array) ze wszystkich zmiennych obiektu
GetVarSubArray Wytworzy tablicę wartości (array) ze zmiennych obiektu określonych indeksem (od-do)
Item Dostęp do zmiennych typu Var niniejszego obiektu
ItemEx Dostęp do zmiennych typu Var niniejszego obiektu
LoadFromString Przyszeregowanie wartości pozycjom danych obiektu z wartości tekstowych
ReadFromSocket Odczyt danych z serwerowej grupy poprzez Ethernet (TCP/IP) przy pomocy soketów
ReadFromSocketEx Jest rozszerzeniem metody ReadFromSocket
ReadFromWeb Odczyt danych z Web serwera w formacie XML
SaveToString Wytworzy wartość tekstową z pozycji danych obiektu
SetVarArray Przyszeregowanie wartości zmiennym obiektu z tablicy wartości
SetVarSubArray Przyszeregowanie tablicy wartości
SocketClientIsReady Stwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu danych poprzez Sokety
WebClientIsReady Stwierdzi, czy obiekt jest gotów do odczytu/zapisu danych do Web serwera
WriteToSocket Wysłanie danych do grupy serwerowej poprzez Ethernet (TCP/IP) przy pomocy soketów
WriteToSocketEx Jest rozszerzeniem metody WriteToSocket.
WriteToWeb Wysłanie danych do Web serwera w formacie XML
Zdarzenia:
onEndOfTransfer Jest wywołane po zakończeniu transmisji danych
onItemAfterWrite Jest wywołane po zapisie do (zmianie) wartości jednej zmiennej
onItemBeforeWrite Jest wywołane przed zapisem do (zmianą) wartości jednej zmiennej
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Dane Definicja danych
DDE Definicja warunków do DDE współdzielenia danych.
Sokety Podłączenie obiektu do grupy soketowej
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Lista podobiektów:
Var(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
Rozszerzenia danych Rozszerzenia danych są elementami systemu PROMOTIC, które rozszerzają podstawową funkcjonalność pozycji danych (zmiennych) Var. Każdy typ rozszerzenia danych służy do konkretnego celu (np. alarm przekroczonych wartości, podłączenie do OPC serwera lub do obiektu PmComm, trendowanie wartości, itd.).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice