Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dane - zakładka obiektu PmData

Opis:
Definicja danych. Wygląd tej zakładki jest wspólny dla większej ilości PROMOTIC obiektów i z tego powodu jest wspólny opis przedstawiony w opisie zakładki PmObject > Dane. W tym miejscu znajduje się opis tylko tych pozycji konfiguracyjnych jednej zmiennej, które są specyficzne tylko dla tego obiektu.
Przyciski:
NowaOtworzy okno Zmienna, w którym można dodać nową zmienną.
Więcej nowychOtworzy okno Wielokrotne dodawanie zmiennych, w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
EdytujOtworzy okno Zmienna, w którym można edytować zaznaczoną zmienną.
UsuńUsunie zaznaczoną zmienną.
W góręMożna dowolnie zmieniać kolejność zmiennych. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
W dółMożna dowolnie zmieniać kolejność zmiennych. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
SortujZesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej wg. nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
EksportMożna wyeksportować dane tej zakładki
Plik typu XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze aplikacji.
ImportMożna wczytać (import) dane do niniejszej zakładki.
Wybór z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmOpcClientData. Otworzy okno "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl, ewentualnie Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej zakładki.
Pozycje konfiguracji zmienne - podstawowe:
Patrz Zmienna
NazwaNazwa zmiennej (bez znaków diakrytycznych, bez spacji, jako pierwszy znak musi być litera).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych. Wyjątkiem jest typ danych Variant, oznaczający, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).
WartośćW tym miejscu określana jest
- wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej przy uruchomieniu aplikacji lub
- powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value oraz patrz Konfiguracja powiązania danych.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością. Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).

Patrz również Pm.Round.

DokładnośćLiczba dodatnie określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w projekcie, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Pozycje konfiguracji zmienne - rozszerzone:
JednostkaFizycna jednostka zmiennej (na przykład "kWh").

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Rozszerzenia danychW tym miejscu można ustawiać następne Rozszerzenia danych dla alarmy, trendów, komunikację, itd.
Notatka:
Dostęp w skrypcie do zmiennej typu Var w opisywanej zakładce jest możliwy:
- przy pomocy właściwości Item lub
- przy pomocy metody Pm z wykorzystaniem identyfikatora #vars
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice