Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onEndOfTransfer - zdarzenie objektu PmData

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po zakończeniu transmisji danych.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Source - (Long) Źródło wywołania zdarzenia. Nabiera następujące wartości:
0 - Zdarzenie jest wywołane lokalnie przez metodę EndOfTransfer. Parametr pEvent.Error jest zawsze 0.
10 - Dane do bieżącego obiektu zostały zapisane z komunikacji XML. Na przykład nad tym obiektem została wywołana metoda ReadFromWeb lub klient (inny obiekt PmData) wywołał swoją metodę WriteToWeb.
20 - Dane zostały z bieżącego obiektu odczytane z XML komunikace. Na przykład nad tym obiektem została wywołana metoda WriteToWeb lub klient (inny obiekt PmData) wywołał swoją metodę ReadFromWeb lub przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..) odczytała dane XML.
1 - Dane zostały do bieżącego obiektu zapisane z Soket komunikacji. Na przykład nad tym obiektem została wywołana metoda ReadFromSocket lub klient (inny obiekt PmData) wywołał swoją metodę WriteToSocket.
2 - Dane zostały z bieżącego obiektu odczytane z Soket komunikacji Na przykład nad tym obiektem została wywołana metoda WriteToSocket lub klient (inny obiekt PmData) wywołał swoją metodę ReadFromSocket.
pEvent.Error - (Long) Wartość błędu transmisji:
0 - (XML oraz soket) transmisja przebiegła pomyślnie
24 - (tylko XML) błąd transmisji - Web serwer prawdopodobnie nie jest osiągalny
33 - (tylko XML) błąd oprogramowania
40 - (tylko XML) operacja (odczytu lub zapisu) nie jest dozwolona - klient prawdopodobnie nie ma poprawnie ustawiony parametr sUser lub sPassword przy wywołaniu metody ReadFromWeb lub WriteToWeb
61 - (tylko XML) Web serwer nie potrafi nawiązać połączenia z klientem pod podanym adresem URL
62 - (tylko XML) Web serwer odpowiedział negatywnie (status HTTP nie jest 200=OK)
64 - (XML oraz soket) nie można zapisać odebranych danych (prawdopodobnie niekompatybilne formaty danych)
66 - (tylko XML) odebrana wiadomość nie ma wymaganej formy
1001 - (tylko soket) nazwa pozycji nie występuje w liście grupy docelowej
1006 - (tylko soket) nazwa pozycji jest taka sama jak niektóra inna nazwa w liście obiektów
1007 - (tylko soket) zarządca systemowy nie może nawiązać połączenia
1008 - (tylko soket) nie można nawiązać połączenia
1010 - (tylko soket) zarządca soketów nie potrafi osiągnąć komputera docelowego
1011 - (tylko soket) błąd sumy kontrolnej
1012 - (tylko soket) niepoprawny numer odebranego pakietu, tylko u klienta oraz dla protokołu UDP/IPX
1013 - (tylko soket) soket został zamknięty, powód nieokreślony
1014 - (tylko soket) nie dotarły żadne dane
1015 - (tylko soket) odebrano zbyt mało danych
1201 - (tylko soket) upłynął timeout
1202 - (tylko soket) upłynął czas do ponownego otwarcia soket i doszło do błędu
1203 - (tylko soket) soket został asynchronicznie zamknięty, powód nieokreślony
wartości 10000 i wyższy - (tylko soket) standardowe błądy komunikacyjne SO Windows. W przypadku konieczności określenia błędu prosimy o skontaktowanie się z firmą MICROSYS.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice