Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmData - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: Obiekt PmData
 
Do zmiennych zdefiniowanych w zakładce Dane można przystępować także przy pomocy skryptu, na przykład dostęp do pierwszej zmiennej (indeksowane od 0) o nazwie 'Zewnetrzny':
v = pMe.Pm("/Data/Ciśnienia").Item(0).Value
lub
v = pMe.Pm("/Data/Ciśnienia").Item("Zewnetrzny").Value
lub
v = pMe.Pm("/Data/Ciśnienia/#vars/0").Value
lub
v = pMe.Pm("/Data/Ciśnienia/#vars/Zewnetrzny").Value
 
Identyfikator #vars:

W obiekcie PmData są przy pomocy identyfikatora #vars udostępnione zmienne (typu Var) zdefiniowane w zakładce Dane. Identyfikatore te można zastosować w metodach dla pracy z drzewem obiektów aplikacji (np. w metodzie Pm), lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda Pm("data1/#vars/aaa") zwraca pozycję danych aaa z obiektu o nazwie data1 który jest typu PmData.

 
Identyfikator #ext:

Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej Var można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm za pomocą identyfikatora #ext. Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych z identyfikatorem al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (Var) w obiekcie "data" (PmData).

 
Nad zmiennymi w obiekcie PmData można wykonywać różne operacje.. Na przykład:
- Oferowanie wartości (do odczytu i zapisu) do Webu przy pomocy formatu XML. Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu "PmDataClient".
- Każdą zmienną obiektu można rozszerzyć o następne funkcjonalności (patrz Rozszerzenia danych), na przykład o podłączenie do alarmów, OPC lub komunikacji DDE, itd.
- Zapis do typu String przy pomocy metody SaveToString.
- itd.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice