Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Uprawnienia - zakładka obiektu PmData

Opis:
Na tej stronie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz Opis strony Uprawnienia.
Lista uprawnień obiektu:
WebReadZezwolenie/zakaz odczytu z Webu. Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą odczytywać dane (w formie XML lub HTML) z niniejszego obiektu. Ma sens tylko jeżeli jest wypełniona zakładka Web serwer. Ma sens wyłącznie dla użytkowników sieciowych
WebWriteZezwolenie/zakaz zapisu z Webu. Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą zapisywać wartości (w postaci danych XML) do opisywanego obiektu. Ma sens tylko jeżeli jest wypełniona zakładka Web serwer. Ma sens wyłącznie dla użytkowników sieciowych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice