Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoadFromString - metoda obiektu PmData

Opis:
Przyszeregowanie zmiennych pozycjom danych w zakładce Dane tego obiektu z wartości tekstowej (typu String).
Składnia:
LoadFromString(sString As String) As Long
Wołanie:
b = oData.LoadFromString(sString)
Parametry:
sString(String) Wartość tekstowa wytworzona na przykład przez metodę SaveToString.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość ustawionych pozycji.
Notatka:
Wygląd tekstowej wartości patrz opis metody SaveToString.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice