Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sokety - zakładka obiektu PmData

Opis:
Podłączenie obiektu do grupy soketowej.
Konfiguratory Soket klient:
V konfiguratorach Soket klient umożliwiają definicję klientskiej pozycji danych do współdzielenia w sieci.
GrupaWybór grupy soketów (klientskiej), przy pomocy której objekt PmData będzie współdzielony. Jeżeli pozycja nie ma być współdzielona, wtedy wystarczy pozostawić opcję Żadna.
Pozycja (Item)Nazwa, pod którą będą przekazywane (odbierane) zmienne obiektu PmData grupie serwerowej (zdefiniowanej przez ustawienie grupy klienckiej w zakładce PmRoot > Sokety). W ramach jednej grupy klienckiej musi być nazwa pozycji unikalna.
Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisjiIlość powtórzeń jednej transmisji, jeżeli transmisja ta zakończyła się niepowodzeniem
Konfiguratory Soket serwer:
V konfiguratorach Soket serwer umożliwiają definicję serwerowej pozycji danych do współdzielenia w sieci.
GrupaMożna określić, czy dany obiekt PmData ma zostać zaoferowany (nie zaoferowany) do komunikacji w sieci przy pomocy grup soketów.
Pozycja (Item)Nazwa, pod którą będą zmienne obiektu PmData oferowane do komunikacji w sieci przy pomocy soketów.
Notatka:
Opisywana zakładka jest wyświetlona tylko jeżeli jest globalnie zzezwolona komunikacja po soketach przy pomocy konfiguratora Sokety aktywowane.

Przy pomocy tej zakładki można ustawić podłączenie obiektu PmData do dowolnej grupy soketów.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice