Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - wlaściwość obiektu PmData

Opis:
Właściwość udostępnia obiekt typu Var, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w zakładce Dane.
Składnia:
Item(id As Variant) As Object
Wołanie:
Odczyt wartości:
val = oData.Item(id).Value
Zapis wartości:
oData.Item(id).Value = val
Dostęp do obiektu, który przedstawia daną zmienną:
Set obj = oData.Item(id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną albo jej nazwą (typ danych String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "a1") lub indeksem (indeksowane od 0).
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Obiekt Var obejmuje informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).

Właściwość Item (tak jak Var obiekt) jest tylko do odczytu, to znaczy, że ten obiekt nie można zmieniać, ale na przykład do właściwości Value obiektu Var jest już możliwy również zapis.

Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość Nothing. Zostanie wygenerowany globalny błąd w INFO systemie. Dlatego do testowania istnienia zmiennej jest korzystniejsze zastosowanie właściwości ItemEx.

 
Identyfikator #vars:

Do obiektu Var można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodach dla pracy z drzewem obiektów aplikacji (np. w metodzie Pm), lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (Var) w obiekcie "data" (PmData).

 
Identyfikator #ext:

Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej Var można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm za pomocą identyfikatora #ext. Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych z identyfikatorem al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (Var) w obiekcie "data" (PmData).

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice