Update cookies preferences
Promotic

Příklady nastavení uživatelských oprávnění v aplikaci

Systém uživatelů umožňuje projektantům vytvářet zabezpečené aplikace PROMOTIC.

Příklad pro nestriktní Web nastavení

Následující postup nastavení aplikace umožňuje nepřihlášeným Web klientům volně prohlížet povolené obrazy. Po úspěšném přihlášení Web klienta bude nabídka obrazů rozšířena i o zabezpečené obrazy.

Postup:
 
1) V objektu PmaWeb vypněte konfigurátor "Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo".

2) Vyberte si obraz který bude sloužit jako přehledová obrazovka (může to být také nástrojová lišta - toolbar).
 
Tento obraz bude mít v kartě "Oprávnění" v konfigurátoru WebRead a WebWrite nastaveno $ANY_NET. A v konfigurátoru "WebMethods" nastavenou oprávněnou skupinu například $OPER.
 
V kartě "Metody" vytvořte prázdnou projektantskou metodu bez parametrů nazvanou například TestUser.

3) V editoru grafiky tohoto obrazu založte dvě skupiny tlačítek.
 
Jedna skupina tlačítek bude otevírat nezabezpečené obrazy. To jsou ty, které budou mít v konfigurátorech WebRead, WebWrite a WebMethods nastaveno $ANY_NET.
 
A další skupina zabezpečených obrazů bude mít ve stejných konfigurátorech nastaveno $OPER.

4) V tlačítkách otevírajících zabezpečené obrazy se v kartě "Objekt" v konfigurátoru "Ovládání povoleno" nastaví vazba Datová vazba E - Obecný výraz. Pro řídicí proměnnou v1 bude datovou vazbou "UP - Vlastnost přihlášeného uživatele" nastavena Vlastnost přihlášeného uživatele na Name ($db.UP(0,"Name")). A ve výrazu bude tato syntaxe v1!="".

5) Dále vytvořte jedno tlačítko pro přihlášení uživatele a objekt PmgString s názvem TxtUser pro zobrazení přihlášeného uživatele.
 
V objektu PmgString v kartě "Text" v konfigurátoru "Hodnota" bude použita vazba Datová vazba UP - Vlastnost přihlášeného uživatele nastavena Vlastnost přihlášeného uživatele na Name.

6) V tlačítku pro přihlášení uživatele bude v události onButtonUp následující skript:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pMe.Root.ClientType == 1)
{
Pm.WndLogon(true);
}
else if (pMe.Items("/TxtUser").Value != "")
{
Pm.WndLogon(true);
}
else
{
pMe.PmPanel.Methods.TestUser();
}
Navigace:
 
 
- Příklady nastavení uživatelských oprávnění v aplikaci
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.