Update cookies preferences
Promotic

Przykłady ustawień uprawnień użytkownika w aplikacji

System użytkowników umożliwia projektantowi wytwarzać zabezpieczone aplikacje PROMOTIC.

Przykład nierestrykcyjnego ustawienia Webowego

Następująca procedura ustawienia aplikacji umożliwia niezalogowanym Web klientom swobodnie przeglądać dozwolone panele. Po pomyślnym zalogowaniu Web klienta zostanie lista paneli rozszerzona również o zabezpieczone panele.

Opis:
 
1) W obiekcie PmaWeb wyłącz konfigurator "Rygorystyczny tryb logowania użytkowników sieciowych do aplikacji z koniecznością podania nazwy użytkownika oraz hasła".

2) Wybierz panel, który będzie panelem startowym (może to być również pasek narzędziowy - toolbar).
 
Panel ten będzie posiadać w karcie "Uprawnienia" w konfiguratorze WebRead oraz WebWrite ustawienie $ANY_NET. A w konfiguratorze "WebMethods" ustawioną uprawnioną grupę na przykład $OPER.
 
W karcie "Metody" wytwórz pustą metodę projektanta bez parametrów o nazwie na przykład TestUser.

3) W edytorze grafiki tego panela wytwórz dwie grupy przycisków.
 
Jedna grupa przycisków będzie otwierać niezabezpieczone panele. Chodzi o te, które w konfiguratorach WebRead, WebWrite oraz WebMethods będą posiadać ustawienie $ANY_NET.
 
Następna grupa zabezpieczonych paneli będzie posiadać w identycznych konfiguratorach ustawienie $OPER.

4) W przyciskach otwierających zabezpieczone panele należy w karcie "Obiekt" w konfiguratorze "Sterowanie aktywne" ustawić powiązanie danych Powiązanie danych E - Wyrażenie ogólne. Dla zmiennej sterującej v1 zostanie powiązaniem danych "UP - Właściwość zalogowanego użytkownika" ustawione Właściwość zalogowanego użytkownika na Name ($db.UP(0,"Name")). A w treści będzie następujący zapis v1!="".

5) Następnie wytwórz jeden przycisk do zalogowania użytkownika oraz obiekt PmgString o nazwie TxtUser do wyświetlenia zalogowanego użytkownika.
 
W obiekcie PmgString w karcie "Tekst" w konfiguratorze "Wartość" zostanie zastosowane powiązanie Powiązanie danych UP - Właściwość zalogowanego użytkownika ustawione Właściwość zalogowanego użytkownika na Name.

6) W przycisku do zalodowania użytkownika, w zdarzeniu onButtonUp będzie zamieszczony następujący skrypt:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pMe.Root.ClientType == 1)
{
Pm.WndLogon(true);
}
else if (pMe.Items("/TxtUser").Value != "")
{
Pm.WndLogon(true);
}
else
{
pMe.PmPanel.Methods.TestUser();
}
Nawigacja:
 
 
- Przykłady ustawień uprawnień użytkownika w aplikacji
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.