Promotic

Předkonfigurace "Tlačítko kruhové"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako tlačítko.

Vzniklý objekt PmgCanvasproměnné:
title - text zobrazovaný v tlačítku
mode - (systémová proměnná) ovlivňuje vzhled tlačítka při fokusu nebo kurzoru myši umístěného nad objektem
push - (systémová proměnná) ovlivňuje vzhled tlačítka při jeho stisku


V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých dojde k volání metody projektanta onPressUp nebo onPressDown.

Metody projektanta onPressUp nebo onPressDown v kartě "Metody" Pmg objektu jsou určeny k vytvoření akce, která bude spojena se stiskem nebo puštěním tlačítka. Ale tlačítko nakonfigurované jako Menu (výběrem z menu tlačítka) má výběr položek a uživatelské akce konfigurovány v událostech onMenuFill a onMenuSelect.

V úvodu skriptu v kartě "Draw" jsou proměnné, kterými lze ovlivnit barvu tlačítka a textu, velikost textu nebo okrajů objektu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Text tlačítkaText zapsaný do proměnné title.
Akce
Jednoduchý příklad - Puštění tlačítka
Jednoduchý příklad - Stisknutí i puštění tlačítka
Jednoduchý příklad - Výběr z menu tlačítka
Otevřít obraz - v hlavním rámu (target:main;)
Otevřít obraz - v tomto rámu (target:_self)
Otevřít obraz - v nezávislém okně (target:_blank;)
Otevřít modální obraz (target:_blank;modal:1;)
Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky (/#glob/list) s výběrem položky z nabídky
Otevřít okno formuláře (PmForm)
Otevřít okno formuláře - (čas od)
Otevřít okno formuláře - (čas od/do)
Výběr více položek ze seznamu
Cesta k obrazu
Barevné pozadí tlačítkaBarva pozadí tlačítka zapsaná v syntaxi CSS do proměnné sBgColor v úvodu skriptu v kartě "Draw".
Barva obrázku tlačítkaBarva obrázku zapsaná v syntaxi CSS do proměnné sImgColor v úvodu skriptu v kartě "Draw".

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.