Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Tlačítko s ikonou"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako tlačítko.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tlačítko / Tlačítko jednostavové".

Vzniklý objekt PmgCanvasproměnné:
title - text zobrazovaný v tlačítku
mode - (systémová proměnná) ovlivňuje vzhled tlačítka při fokusu nebo kurzoru myši umístěného nad objektem
push - (systémová proměnná) ovlivňuje vzhled tlačítka při jeho stisknutí


V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých dojde k volání metody projektanta onPressUp nebo onPressDown.

Metody projektanta onPressUp nebo onPressDown v kartě "Metody" Pmg objektu jsou určeny k vytvoření akce, která bude spojena se stisknutím nebo puštěním tlačítka. Ale tlačítko nakonfigurované jako Menu (výběrem z menu tlačítka) má výběr položek a uživatelské akce konfigurovány v událostech onMenuFill a onMenuSelect.

V úvodu skriptu v kartě "Draw" jsou proměnné, kterými lze ovlivnit barvu tlačítka a textu, velikost textu nebo okrajů objektu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Text tlačítkaText zapsaný do proměnné title.
Akce
Jednoduchý příklad - Puštění tlačítka
Jednoduchý příklad - Stisknutí i puštění tlačítka
Jednoduchý příklad - Výběr z menu tlačítka
Otevřít obraz - v hlavním rámu (target:main;)
Otevřít obraz - v tomto rámu (target:_self)
Otevřít obraz - v samostatném okně (target:_blank;)
Otevřít modální obraz (target:_blank;modal:1;)
Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky (/#glob/list) s výběrem položky z nabídky
Dialog pro potvrzení změny stavu
Otevřít okno formuláře (PmForm)
Okno zadavatele datumu a času (PmForm)
Okno zadavatele datumu a času (PmForm) - (čas od/do)
Výběr více položek ze seznamu
Cesta k obrazu
Identifikátor okna (blankid)Identifikátor samostatného nebo modálního okna.
Pokud okno s identifikátorem blankid již existuje, pak se nový prohlížeč otevře ve stávajícím okně, v jiném případě se otevře v novém okně.
 
Význam identifikátoru:
- Zabrání otevírání velkého množství oken se stejným identifikátorem.
- Umožňuje se na toto okno odkázat, například:
- metoda Pm.WndOper(0, "_blank.xy", 10) zavře okno s identifikátorem xy.
 
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), mezery a první znak nesmí být číslo.
Otázka před potvrzením akce
Umístění obrázku (textu) v tlačítkuUmístění obrázku a textu v tlačítku.
Celá plocha (bez textu)
Nahoře (text vycentrován dole)
Vlevo (text za obrázkem vlevo)
Vlevo (text vycentrován vpravo)
Vlevo (text k pravému okraji)
Vpravo (text k levému okraji)
Vpravo (text vycentrován vlevo)
Vpravo (text k obrázku vpravo)
Barva textuBarva textu
Barva pozadíBarva pozadí obrázku
Barva obrázkuNastavení barvy obrázku. U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné imgColor objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Otočení obrázkuOtočení obrázku ve stupních (45, 90, 180, ...). U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné rotateAngle objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Převrátit obrázekUrčuje, zda se má obrázek převrátit podle svislé osy.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Ne
Ano
StavStav zařízení nebo komponenty, např. stav spínače. U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné state objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Otočení pohyblivé částiÚhel otočení pohyblivé části, např. vrtule nebo klapky (0 - 360°). U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné rotate objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Výběr ikonyOtevře okno pro výběr obrázku
NáhledNáhled obrázku

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.