Promotic

Předkonfigurace "jednostavové - pouze text"

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Text tlačítkaText zapsaný do proměnné title.
Akce
Jednoduchý příklad - Puštění tlačítka
Jednoduchý příklad - Stisknutí i puštění tlačítka
Jednoduchý příklad - Výběr z menu tlačítka
Otevřít obraz - v hlavním rámu (target:main;)
Otevřít obraz - v tomto rámu (target:_self)
Otevřít obraz - v samostatném okně (target:_blank;)
Otevřít modální obraz (target:_blank;modal:1;)
Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky (/#glob/list) s výběrem položky z nabídky
Otevřít okno formuláře (PmForm)
Otevřít okno formuláře - (čas od)
Otevřít okno formuláře - (čas od/do)
Výběr více položek ze seznamu
Cesta k obrazu

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.