Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Křížové tlačítko"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako křížové ovládací tlačítko.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tlačítko / Tlačítko jednostavové".

Vzniklý objekt PmgCanvasproměnné:
title - text zobrazovaný v tlačítku
mode - (systémová proměnná) ovlivňuje vzhled tlačítka při fokusu nebo kurzoru myši umístěného nad objektem
push - (systémová proměnná) ovlivňuje vzhled tlačítka při jeho stisknutí


V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých dojde k volání metody projektanta "onPressUp".

Tato metoda obsahuje skript, ve kterém lze změnit akci spojenou s puštěním tlačítka v některé z pěti oblastí
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ okraje a stínováníNastaví typ okraje a stínování grafického objektu.
širší 3D okraj, stínování
tenký 3D okraj, bez stínování
tenký jednoduchý okraj, bez stínování
Barva tlačítka

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.