Promotic

Předkonfigurace "nahoru / dolů - ovládací tlačítko směru"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako ovládací tlačítko směru pohybu.

Vzniklý objekt PmgCanvasproměnné:
typeList - (systémová proměnná) ovlivňuje název typu akce
typeSel - (systémová proměnná) ovlivňuje nastavení vybraného typu akce
mode - (systémová proměnná) ovlivňuje vzhled tlačítka při fokusu nebo kurzoru myši umístěného nad objektem
pushType - (systémová proměnná) ovlivňuje vzhled tlačítka při jeho stisku


V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých dojde k volání metody projektanta "LaunchAction".

V metodě "GetTypeList" se nastavují položky (typ) pro výběrové menu tlačítka. Metoda "LaunchAction" obsahuje skript, ve kterém lze upravit akce spojené s puštěním tlačítka ve směru šipky a předvoleným typem akce.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Barva tlačítka

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.