Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "nahoru / dolů - ovládací tlačítko směru"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako ovládací tlačítko směru pohybu.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tlačítko / Tlačítko jednostavové".

Vzniklý objekt PmgCanvasproměnné:
typeList - (systémová proměnná) ovlivňuje název typu akce
typeSel - (systémová proměnná) ovlivňuje nastavení vybraného typu akce
mode - (systémová proměnná) ovlivňuje vzhled tlačítka při fokusu nebo kurzoru myši umístěného nad objektem
pushType - (systémová proměnná) ovlivňuje vzhled tlačítka při jeho stisknutí


V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých dojde k volání metody projektanta "LaunchAction".

V metodě "GetTypeList" se nastavují položky (typ) pro výběrové menu tlačítka. Metoda "LaunchAction" obsahuje skript, ve kterém lze změnit akce spojené s puštěním tlačítka ve směru šipky a předvoleným typem akce.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ okraje a stínováníNastaví typ okraje a stínování grafického objektu.
širší 3D okraj, stínování
tenký 3D okraj, bez stínování
tenký jednoduchý okraj, bez stínování
Barva tlačítka

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.