Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmSNMP - Papouch až 32 měřičů teploty a vlhkosti TME multi (radio) (Komunikace protokolem SNMP) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Komunikace protokolem Komunikace protokolem SNMP s měřiči přes TME multi nebo radio. Konfigurace komunikačního ovladače PmSNMP - Ovladač pro komunikaci protokolem SNMP.
 
Viz také Komunikace s měřiči od firmy Papouch (Česko).
 
Zařízení je nutno nastavit TCP-IP adresu platnou pro síť, na které bude provozováno. Způsob nastavení je popsán v dokumentaci výrobce.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / SNMP komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData, PmaTrendGroup.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...).

Objekt PmaCommGroup s názvem "data" má v kartě "Parametry" definovány Speciální parametry (viz PmSNMP - Ovladač pro komunikaci protokolem SNMP). V kartě "Data" jsou položky importovány pomocí datového rozšíření položek definovaných v objektu PmaData (viz ExtComm). Jednotlivá Data svou strukturou, pojmenováním a poznámkou odpovídají zvolenému typu zařízení.

 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommTME"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako jméno počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".

Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".

Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice