Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCount - metoda objektu PmCommMsg

Popis:
Zjistí počet přenosů tohoto objektu
Syntaxe:
GetCount(nType As Long) As Long
Volání:
n = oCommMsg.GetCount(nType)
Parametry:
nType(Long) Určuje přenosy, jejichž počet chceme zjistit:
0 - Počet všech přenosů (dobrých i špatných) v tomto objektu od spuštění aplikace (součet typu 1 a 2)
1 - Počet všech dobrých přenosů v tomto objektu od spuštění aplikace
2 - Počet všech špatných přenosů v tomto objektu od spuštění aplikace
3 - Počet posledních špatných přenosů v tomto objektu. Toto číslo se vynuluje při každém dobrém přenosu.
Poznámka:
Pojem "přenos" se zde rozumí akce, která se nakonec ukončí událostí onEndOfTransfer. Pokud je v parametrech sériové linky (nebo v parametrech Ethernet) konfigurátor Počet opakování při neúspěšném přenosu větší než 1, pak se při chybě opakuje zpráva vícekrát ale z hlediska této statistiky je to vždy jen 1 přenos.

Pokud je v události onEndOfTransfer parametr pEvent.Error = 0, pak je to "dobrý přenos", jinak je to "špatný přenos".

Příklad:
Pokud v daném objektu 5x po sobě vznikne chyba komunikace, pak upozornit (např. vyvolat alarm, atd.)
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If oCommData.GetCount(3) > 5 Then
  '... Akce pro výstrahu nefukčnosti komunikace
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice