Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoRunPeriod - vlastnost objektu PmCommMsg

Popis:
Perioda automatického přenosu zadaná v milisekundách.
Syntaxe:
AutoRunPeriod As Long
Volání:
oCommMsg.AutoRunPeriod = 400
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Perioda přenosu [ms]" tohoto objektu.

Pokud bude povolen automatický přenos (viz konfigurátor "Automaticky přenášet" a vlastnost AutoRunEnabled), pak se bude automaticky (se zde definovanou periodou) volat metoda Run.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice