Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WriteVars - vlastnost objektu PmCommMsg

Popis:
Vrací objekt typu Collection, jehož prvky jsou objekty typu Var, které obsahují informace (hodnota, název, index, atd.) o dané proměnné definované v záložce Data-zaslání.
Syntaxe:
WriteVars As Object
Volání:
Zápis hodnoty do třetí proměnné:
oMsg.WriteVars.Item(2).Value = val 'nebo
oMsg.WriteVars.Item("xy").Value = val
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Jako parametr vlastnosti Item lze zadat buď index proměnné (indexováno od 0) nebo název proměnné (datový typ String, rozlišuje velká/malá písmena).

Vlastnost WriteVars nelze měnit (například nelze přiřadit jinou množinu). Lze však měnit vlastnosti objektů v této kolekci, tzn. lze měnit například hodnoty proměnných.

 
Místo vlastnosti WriteVars je často výhodnější používat identifikátor #sndvars, viz Příklad.
Viz také:
Příklad:
Hodnoty proměnných objektu PmData budou zkopírovány do proměnných záložky Data-zaslání.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim i, oData, oWrite
Set oData = pMe.Pm("/Data")
Set oWrite = pMe.Pm("/Comm/Msg1").WriteVars
'Druhý jednodušší způsob jak získat objekt obsahující proměnné záložky Data-zaslání
Set oWrite = pMe.Pm("/Comm/Msg1/#sndvars")

For i = 0 To oData.Count
  oWrite.Item(i).Value = oData.Item(i).Value
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice