Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastTextErr - vlastnost objektu PmCommMsg

Popis:
Textový popis chyby posledního přenosu zprávy.
Syntaxe:
LastTextErr As String
Volání:
s = oCommMsg.LastTextErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost lze využít například v komunikačních alarmech, pokud při přenosu vznikla chyba. Ke zjištění číselné hodnoty chyby posledního přenosu zprávy slouží vlastnost LastErr. Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmCommMsg.GetCount nebo PmComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice