Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmCommMsg (Komunikační zpráva)

Popis:
Viz: PmCommMsg - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží k definici formátu a dat jedné komunikační zprávy.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Objekt PmCommMsg lze založit jen v objektu PmComm (pokud daný protokol použití objektu PmCommMsg podporuje). V objektu PmComm může být i více objektů PmCommMsg.

Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
AutoRunEnabled Povolení/zákaz automatického přenosu
AutoRunPeriod Perioda automatického přenosu
GetCount Vrací počet přenosů
GetReady Zjistí, zda objekt PmCommMsg je připraven přenášet zprávu
LastErr Hodnota chyby (error) posledního přenosu komunikační zprávy
LastTextErr Textový popis chyby posledního přenosu zprávy
ReadVars Přístup k proměnným v záložce Data-příjem
Run Pokyn k přenesení zprávy (jen pro zprávy typu Master)
WriteVars Přístup k proměnným v záložce Data-zaslání
Události:
onBeginOfTransfer Vyvolá se vždy před začátkem přenášení Master zprávy
onDataReceive Vyvolá se po úspěšném přijetí dat
onEndOfTransfer Vyvolá se po přenesení celé zprávy
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Definice parametrů komunikační zprávy
Data-zaslání Seznam proměnných pro vysílání
Data-příjem Seznam proměnných pro příjem
Seznam podobjektů:
Var(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice