Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onBeginOfTransfer - událost objektu PmCommMsg

Popis:
Událost je vyvolána vždy před začátkem přenášení Master zprávy. Je volána ihned po volání metody Run. Metoda Run může být volána ve skriptu nebo automaticky, pokud je zapnuta vlastnost AutoRunEnabled.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Událost je vyvolána pouze pro Master zprávy (tzn. pokud konfigurátor Typ zprávy je nastaven na Master). V této události lze například naplnit zasílaná data v záložce Data-zaslání.
Příklad:
Zasílaná data naplníme 3 proměnnými z objektu typu PmData v kotelně.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oData
Set oData = pMe.Pm("/Kotelna/Data")
pMe.WriteVars.Item("Teplota").Value = oData.Item("Teplota1").Value
pMe.WriteVars.Item("Vykon").Value = oData.Item("Vykon1").Value
pMe.WriteVars.Item("Tlak").Value = oData.Item("Tlak1").Value
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice