Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetReady - metoda objektu PmCommMsg

Popis:
Zjistí, zda objekt PmCommMsg je připraven přenášet zprávu.
Syntaxe:
GetReady As Boolean
Volání:
b = oCommMsg.GetReady()
Vrácená hodnota:
true - Objekt je připraven přenášet zprávu (lze volat metodu Run)
false - Objekt není připraven přenášet zprávu (ještě se přenáší zpráva od předchozího volání metody Run)
Poznámka:
Objekt PmCommMsg se metodou Run dostane do stavu přenášení dat. Po dobu přenosu nelze nad objektem volat znovu metodu Run a metoda GetReady tehdy vrací hodnotu false. Po ukončení přenosu (tzn. po vyvolání události onEndOfTransfer) již opět metoda Run lze volat a GetReady vrací hodnotu true.
Viz také:
- Run
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If oCommMsg.GetReady() Then
  oCommMsg.Run
Else
  Pm.Debug "CommMsg není připraven (ještě se přenáší předchozí zpráva)"
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice