Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataReceive - událost objektu PmCommMsg

Popis:
Událost je vyvolána po úspěšném přijetí dat a jejich uložení do záložky Data-příjem tohoto objektu. Lze využívat hlavně v případě Slave zprávy pro přípravu vysílaných dat. Pro Master zprávu je lépe využít události onBeginOfTransfer a onEndOfTransfer.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice