Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetViewInfo - metoda objektu PmWorkspace

Popis:
Získá informace o prohlížeči v daném rámci..
Syntaxe:
GetViewInfo(sFrameId As String) As Array
Volání:
aParams = oWorkspace.GetViewInfo(sFrameId)
Parametry:
sFrameId(String) Identifikátor rámce pro získání informací o otevřeném prohlížeči. Viz konfigurátor "Identifikátor" v konfiguraci rámce.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací 1-rozměrné pole tří hodnot typu String. Tyto tři řetězce představují hodnoty parametrů sObjectPath, sOptions a sParams, použité při otevření prohlížeče v daném rámci pomocí metody OpenView.

Pokud není v daném rámci otevřený žádný prohlížeč, pak metoda vrací tři prázdné řetězce.

Pokud neexistuje rámec s daným identifikátorem, pak metoda vrací prázdnou hodnotu typu Empty.

Poznámka:
Znalost hodnoty parametrů sObjectPath, sOptions a sParams otevřené prohlížeče umožňuje:
1) Zjistit, který prohlížeč je v daném rámci právě otevřený (uplatní se zde především hodnota sObjectPath).
2) Zapamatováním všech tří hodnot lze potom později znova, pomocí metody OpenView, otevřít tentýž prohlížeč.
Příklad:
Získá informace o právě otevřeném prohlížeči v rámci "main".
Dim aInf, sObjectPath, sOptions, sParams
aInf = oWorkspace.GetViewInfo("main")
sObjectPath = aInf(0)
sOptions = aInf(1)
sParams = aInf(2)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice