Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmWorkspace - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmWorkspace
 
Pracovní plochu lze rozdělit na libovolný počet menších obdélníkových částí, které nazýváme rámce (frames). Ostatní okna uživatelského rozhraní aplikace se pak umísťují do příslušného rámce (okna objektů PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent ...). Toto okno, zobrazitelné v příslušném rámci, nazýváme pohled na komponentu nebo prohlížeč komponenty. U těchto prohlížečů pak stačí pouze určit, ve kterém rámci se má okno zobrazit (případně ve které pracovní ploše), a není nutno explicitně určovat přesné umístění. Je dokonce možné mít otevřeno více pracovních ploch současně, například na každém monitoru mít jednu maximalizovanou pracovní plochu.
 
V jednom rámci může být v danou chvíli otevřen pouze jeden prohlížeč komponenty (PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent ...). Při otevření nového prohlížeče se nejprve zavře existující prohlížeč a poté se otevře prohlížeč nový.
 
Pokud objekt PmWorkspace je nastaven jako hlavní okno aplikace, pak je okno pracovní plochy otevřeno automaticky při spuštění aplikace a zůstane otevřeno po celou dobu běhu aplikace. Zavření hlavního okna způsobí zastavení aplikace (samozřejmě přihlášený uživatel musí mít oprávnění AppStop; vyvolá se událost onAppStopBegin, atd.).
 
Pokud objekt PmWorkspace není nastaven jako hlavní okno aplikace (jde o běžné, pomocné okno), pak není okno pracovní plochy otevřeno automaticky při spuštění aplikace. Otevření okna lze provádět metodou Otevření prohlížeče objektu a pracovní plocha typu pomocné okno se chová jako kterýkoliv jiný prohlížeč Promotic objektu. Pracovní plocha typu pomocné okno tedy může být zobrazena jako nezávislé okno, v rámci jiného objektu PmWorkspace nebo v grafickém prvku PmiWFrame.

Upozornění: V případě zanoření objektu PmWorkspace do rámce jiného objektu PmWorkspace, lze pak adresovat cílový rámec pro otevření prohlížeče (nebo jinou operaci) jenom identifikátorem rámce (např. "target:left;"), bez ohledu na to, ve kterém z do sebe zanořených objektů PmWorkspace se rámec nachází. Podmínkou samozřejmě je, aby identifikátory rámců byly jedinečné nejenom v jednotlivých objektech PmWorkspace, ale i ve všech do sebe zanořených objektech PmWorkspace. Lze si to představit tak, že rámce pomocného objektu PmWorkspace se v nadřízeném objektu při otevření dočasně rozvinou a zpřístupní se jejich identifikátory do rodičovského objektu PmWorkspace. Počet zanoření pomocných objektu PmWorkspace není omezen a lze jej dynamicky měnit otevřením příslušných prohlížečů Promotic objektů.

 
V objektu PmWorkspace lze založit další objekty PmWorkspace, PmPanel a PmReport (toto má smysl pouze pokud tyto další objekty jsou pomocná okna otevíraná pouze z okna tohoto objektu). Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Při vytváření tohoto objektu se nabídne předkonfigurace, viz Předkonfigurace ve skupině "Pracovní plochy (PmWorkspace)".

 
Objekt PmWorkspace umí své rozvržení pracovní plochy nabízet Web klientům v podobě html stránky. V této pracovní ploše na Webu lze pak zobrazovat jiné nabízené Web komponenty (PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent, PmWebDir ...), pokud jsou tyto také do Webu povoleny. Nabízení Web stránek lze povolit v záložce PmWorkspace > Web server. Viz: Přehled Web technologie v systému PROMOTIC.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice