Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetActive - metoda objektu PmWorkspace

Popis:
Metoda aktivuje příslušný PmWorkspace, přepne jej do popředí a nastaví mu fokus.
Syntaxe:
SetActive(sStyle As String)
Volání:
oWorkspace.SetActive sStyle
Parametry:
sStyle(String) Nepoužívá se, musí být prázdný řetězec.
Poznámka:
Metoda má význam zejména při použití více monitorů, kdy se na každý monitor umístí jeden PmWorkspace s nastaveným konfigurátorem Hlavní okno aplikace.

Upozornění! Pokud není určeno jinak, pak se všechny systémové okna zobrazují na monitoru s aktivním PmWorkspace. Viz Jak používat PROMOTIC aplikaci se dvěma nebo více monitory.

Příklad:
Aktivuje druhý PmWorkspace, například na jiném monitoru.
oWorkspace2.SetActive ""
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice