Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CloseView - metoda objektu PmWorkspace

Popis:
Metoda zavře otevřený prohlížeč v daném rámci.
Syntaxe:
CloseView(sOptions As String)
Volání:
oWorkspace.CloseView sOptions
Parametry:
sOptions(String) Seznam dodatečných voleb pro prohlížeč.
"target:frameid;" - Určuje rámec, ve kterém se zavře otevřená prohlížeč. Otevřená prohlížeč se zavře v rámci s identifikátorem frameid (identifikátor se definuje v konfigurátoru Identifikátor).
Příklad:
Zavře se otevřená prohlížeč v rámci "main".
oWorkspace.CloseView "target:main;"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice