Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmWorkspace (Pracovní plocha)

Popis:
Viz: PmWorkspace - Podrobný popis objektu
 
Objekt PmWorkspace (pracovní plocha aplikace) tvoří základ uživatelského rozhraní aplikace. Má formu společného okna (vnějšího rámce), ve kterém se zobrazují ostatní součásti uživatelského rozhraní aplikace (záhlaví, tlačítkové lišty, uživatelská grafika, alarmy, eventy, sestavy). Slouží k organizaci množství prohlížečů jednotlivých Promotic objektů do jednoho okna. U tohoto okna lze nastavit jednak jeho vnější vzhled (záhlaví, okraje, monitor, pozice) a také lze určit vnitřní rozložení oken (rámců) tvořících uživatelské rozhraní aplikace.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
CloseView Zavře se otevřený prohlížeč
GetViewInfo Získá informace o prohlížeči v daném rámci.
OpenView Otevře prohlížeč jiného objektu
SetActive Metoda aktivuje příslušný PmWorkspace
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Hlavní Základní konfigurátory pracovní plochy
Rámce Rozložení rámců pracovní plochy
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice