Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - záložka objektu PmWorkspace

Popis:
V této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Seznam oprávnění objektu:
WebReadPovolení/zákaz čtení z Webu. Tzn. určení uživatelů (klientů), kteří mohou číst data (v podobě XML nebo HTML) z tohoto objektu. Má smysl jen pokud je vyplněna záložka Web server. Má smysl jen pro síťové uživatele. Viz: Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice