Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OpenView - metoda objektu PmWorkspace

Popis:
Metoda otevře prohlížeč jiného objektu.
Syntaxe:
OpenView(sObjectPath As String, [sOptions As String], [sParams As String], [oExtra As PmMap])
Volání:
oWorkspace.OpenView sObjectPath, sOptions, sParams
Parametry:
sObjectPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřena.

Podrobný popis viz sObjectPath.

sOptions[nepovinné] (String) Údaje předávané vlastnímu prohlížeči. Určují kde a jak má být prohlížeč zobrazen.

Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;modal:1;".

Podrobný popis viz sOptions.

sParams[nepovinné] (String) Údaje předávané objektu, který bude zobrazován prohlížečem.

Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".

Podrobný popis viz sParams.

oExtra[nepovinné] (PmMap) Dodatečné údaje pro prohlížeč. Údaje se zde definují vytvářením vlastností v objektu typu PmMap (na rozdíl od předchozích parametrů sOptions a sParams kde se údaje zadávají textově) - lze tak předávat hodnoty obecnější než jen textové.

Podrobný popis viz oExtra.

Poznámka:
Pro otevření prohlížeče musí být v otevíraném objektu splněno oprávnění. Například:
- pro objekt PmPanel oprávnění PanelOpen nebo WebRead
- pro objekt PmAlarmEvent oprávnění WebRead
- atd.
Příklad1:
Otevře obraz "../Obraz2" v rámci "main" s hodnotou parametru nmb.
oWorkspace.OpenView "../Obraz2", "target:main;", "par:nmb=2;"
Příklad2:
Otevře HTML sestavu "../Report" v rámci "main".
oWorkspace.OpenView "../Report", "target:main;", ""
Příklad3:
Otevře prohlížeč stavu alarmů (objekt "/alarmy") v hlavním rámci aplikace.
  oWorkspace.OpenView "/alarmy", "target:main;"
nebo
  oWorkspace.OpenView "/alarmy/#state", "target:main;"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice