Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Przycisk owalny"

Wytworzy obiekt zkonfigurowany jako przycisk.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Przycisk / Przycisk jednostanowy".

Powstały obiekt PmgCanvas posiada zmienne:
title - tekst wyświetlony w przycisku
mode - (systemowa zmienna) pływająca na wygląd przycisku podczas fokusa lub zamieszczenia kursora myszki nad obiektem
push - (systemowa zmienna) wpływająca na wygląd przycisku podczas jego naciśnięcia


W zdarzeniach onKeyPress oraz onMousePress są opracowywane warunki, podczas których dojdzie do wołanie metody projektanta onPressUp lub onPressDown.

Metody projektanta onPressUp lub onPressDown w karcie "Metody" Pmg obiektu są przeznaczone do wytworzenia akcji, która będzie powiązona z naciśnięciem lub zwolnieniem przycisku. Natomiast przycisk ustawiony jako Menu (wyborem z menu przycisku) posiada wybór pozycji oraz akcje użytkownika zkonfigurowane w zdarzeniach onMenuFill oraz onMenuSelect.

Na początku skryptu w karcie "Draw" znajdują się zmienne, którymi można wpłynąc na kolor przycisku oraz tekstu, wielkość tekstu lub obrzeża obiektu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Tekst przyciskuTekst zapisany do zmiennej title.
Akcja
Prosty przykład - Zwolnienie przycisku
Prosty przykład - Naciśnięcia oraz zwolnienia przycisku
Prosty przykład - Wybór z menu przycisku
Otwórz panel - w głównej ramce (target:main;)
Otwórz panel - w tej ramce (target:_self)
Otwórz panel - w samodzielnym oknie (target:_blank;)
Otwórz panel modalny (target:_blank;modal:1;)
Otwarcie przeglądarki do wyboru opcji z menu (/#glob/list) z wyborem pozycji z listy
Dialog dla potwierdzenie zmiany stanu
Otwórz okno formularza (PmForm)
Okno wprowadzania daty i czasu (PmForm)
Okno wprowadzania daty i czasu (PmForm) - (czas od/do)
Wybór większej ilości pozycji z listy
Ścieżka do panela
Identyfikator okna (blankid)Identyfikator samodzielnego lub okna modalnego.
Jeżeli okno o identyfikatorze blankid już istnieje, wtedy nowa przeglądarka zostanie otwarta w istniejącym oknie, w innym przypadku zostanie otwarta w nowym oknie.
 
Znaczenie identyfikatora:
- Zapobiega otwarciu dużej ilości okien z tym samym identyfikatorem.
- Umożliwia odniesienie się do tego okna, na przykład:
- metoda Pm.WndOper(0, "_blank.xy", 10) zamyka okno o identyfikatorze xy.
 
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Pytanie przed potwierdzeniem akcji
Kolorowe tło przyciskuKolor tła przycisku zapisany w składni CSS do zmiennej sBgColor na początku skryptu w karcie "Draw".
Kolor obrazka przyciskuKolor obrazka zapisany w składni CSS do zmiennej sImgColor na początku skryptu w karcie "Draw".

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.