Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "w górę / w dół - przycisk sterowania ruchu"

Wytworzy obiekt zkonfigurowany jako przycisk sterowania kierunkiem ruchu.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Przycisk / Przycisk jednostanowy".

Powstały obiekt PmgCanvas posiada zmienne:
typeList - (systemowa zmienna) wpływająca na nazwę typu akcji
typeSel - (systemowa zmienna) wpływająca na ustawienie wybranego typu akcji
mode - (systemowa zmienna) pływająca na wygląd przycisku podczas fokusa lub zamieszczenia kursora myszki nad obiektem
pushType - (systemowa zmienna) wpływająca na wygląd przycisku podczas jego naciśnięcia


W zdarzeniach onKeyPress oraz onMousePress są opracowywane warunki, podczas których dojdzie do wołanie metody projektanta "LaunchAction".

W metodzie "GetTypeList" należy ustawić pozycje (typ) dla listy wyboru przycisku. Metoda "LaunchAction" zawiera skrypt, w którym można zmienić akcje związane ze zwolnieniem przycisku w kierunku strzałki orez wcześniej ustawionym typem akcji.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Typ obwódki i cieniowanieUstawia typ obwódki i cieniowanie obiektu graficznego.
szeroka obwódka 3D, cieniowanie
cienka obwódka 3D, bez cieniowania
cienka prosta obwódka, bez cieniowania
Kolor przycisku

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.