Promotic

Konfiguracja wstępna "Przycisk kontroler"

Wytworzy obiekt zkonfigurowany jako przycisk kontroler.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Przycisk / Przycisk jednostanowy".

Powstały obiekt PmgCanvas posiada zmienne:
title - tekst wyświetlony w przycisku
mode - (systemowa zmienna) pływająca na wygląd przycisku podczas fokusa lub zamieszczenia kursora myszki nad obiektem
push - (systemowa zmienna) wpływająca na wygląd przycisku podczas jego naciśnięcia


W zdarzeniach onKeyPress oraz onMousePress są opracowywane warunki, podczas których dojdzie do wołanie metody projektanta "onPressUp".

Metoda ta zawiera skrypt, w którym można zmienić akcję związaną ze zwolnieniem przycisku w niektórym z pięciu obszarów
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Kolor przycisku

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.