Promotic

Konfiguracja wstępna "jednostanowy z ikoną po lewej"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Przycisk / Przycisk jednostanowy".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Tekst przyciskuTekst zapisany do zmiennej title.
Akcja
Prosty przykład - Zwolnienie przycisku
Prosty przykład - Naciśnięcia oraz zwolnienia przycisku
Prosty przykład - Wybór z menu przycisku
Otwórz panel - w głównej ramce (target:main;)
Otwórz panel - w tej ramce (target:_self)
Otwórz panel - w samodzielnym oknie (target:_blank;)
Otwórz panel modalny (target:_blank;modal:1;)
Otwarcie przeglądarki do wyboru opcji z menu (/#glob/list) z wyborem pozycji z listy
Otwórz okno formularza (PmForm)
Otwórz okno formularza - (czas od)
Otwórz okno formularza - (czas od/do)
Wybór większej ilości pozycji z listy
Ścieżka do panela
Identyfikator okna (blankid)

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.