Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "jednostanowy - tylko tekst"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Przycisk / Przycisk jednostanowy".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Tekst przyciskuTekst zapisany do zmiennej title.
Typ obwódki i cieniowanieUstawia typ obwódki i cieniowanie obiektu graficznego.
szeroka obwódka 3D, cieniowanie
cienka obwódka 3D, bez cieniowania
cienka prosta obwódka, bez cieniowania
Akcja
Prosty przykład - Zwolnienie przycisku
Prosty przykład - Naciśnięcia oraz zwolnienia przycisku
Prosty przykład - Wybór z menu przycisku
Otwórz panel - w głównej ramce (target:main;)
Otwórz panel - w tej ramce (target:_self)
Otwórz panel - w samodzielnym oknie (target:_blank;)
Otwórz panel modalny (target:_blank;modal:1;)
Otwarcie przeglądarki do wyboru opcji z menu (/#glob/list) z wyborem pozycji z listy
Dialog dla potwierdzenie zmiany stanu
Otwórz okno formularza (PmForm)
Okno wprowadzania daty i czasu (PmForm)
Okno wprowadzania daty i czasu (PmForm) - (czas od/do)
Wybór większej ilości pozycji z listy
Ścieżka do panela
Identyfikator okna (blankid)Identyfikator samodzielnego lub okna modalnego.
Jeżeli okno o identyfikatorze blankid już istnieje, wtedy nowa przeglądarka zostanie otwarta w istniejącym oknie, w innym przypadku zostanie otwarta w nowym oknie.
 
Znaczenie identyfikatora:
- Zapobiega otwarciu dużej ilości okien z tym samym identyfikatorem.
- Umożliwia odniesienie się do tego okna, na przykład:
- metoda Pm.WndOper(0, "_blank.xy", 10) zamyka okno o identyfikatorze xy.
 
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Pytanie przed potwierdzeniem akcji

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.