Update cookies preferences
Promotic

PmaRoot - Workspace s horním rámem pro toolbar a spodním rozděleným do podrámů umístěných vodorovně

Předkonfigurace pro založení nové aplikace.

Grafické rozložení této aplikace tvoří pracovní plocha. Ta je rozdělená na:
- horní rám ("toolbar") s nástrojovou lištou.
- levý rám ("menu") s tlačítky pro výběr obrazu aplikace.
- pravý rám ("main") s plochou určenou pro obrazy aplikace.


Vytvoří úvodní obraz PmaPanel aplikace (MainPanel) ve stromu Pma objektů. Dále pracovní plochu PmaWorkspace se třemi podobjekty PmaPanel:
- Obraz "Toolbar" je nakonfigurovan jako nástrojová lišta.
- Obraz "About" je nakonfigurovan jako okno "O aplikaci"
- Obraz "Menu" slouží jako ovládací menu obrazů aplikace.


Záměnu podrámů lze snadno provést v kartě "PmaWorkspace > Rámy".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název aplikaceText zobrazený v záhlaví pracovní plochy.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaWorkspace > Workspace > Zobrazovaný název okna".
Vložit okno "O aplikaci"Aplikace bude obsahovat okno "O aplikaci" a tlačítko v nástrojové liště s odkazem na něj.
Název dodavatelské aplikační firmyPro okno "O aplikaci"
Realizováno pro firmuPro okno "O aplikaci"
Aplikace bude nabízena do WebuPokud je zatrženo, pak se vytvoří objekt PmaWeb, který z aplikace PROMOTIC udělá Web server a jiné objekty mohou být tímto objektem do Webu nabízeny.
Typ runtime licenceKonfigurátor určuje způsob přidělení licence aplikaci v runtime (viz také Seznam typů licencí systému PROMOTIC).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Typ runtime licence".
LicKey1 - podle licenčního klíče (povolit PmRtTestFree) (přednastaveno) - Aplikaci bude přidělena licence, která bude nalezena v příslušném licenčním klíči (viz hwkey,netkey,swkey). Pokud nebude licence nalezena, pak bude aplikaci přidělena licence PmRtTestFree (viz PmFree).
LicKey2 - podle licenčního klíče (zakázat PmRtTestFree) - Aplikaci bude přidělena licence, která bude nalezena v příslušném licenčním klíči (viz hwkey,netkey,swkey). Pokud nebude licence nalezena, pak nebude aplikaci přidělena licence PmRtTestFree a proto aplikace nepůjde spustit.
PmRtFree - bezplatný runtime, omezená velikost aplikace - Aplikaci bude přidělena licence PmRtFree (viz PmFree).
PmRtDemo - předváděcí runtime, neomezená velikost aplikace - Aplikaci bude přidělena licence PmRtDemo. Tento režim umožňuje spustění libovolně velké aplikace pro demonstrační účely. Obsahuje upozorňovací okna a časové omezení běhu aplikace do 1 hodiny. Není určen pro běh reálné aplikace.
Hlavní jazyk runtimeUrčuje hlavní národní jazyk, který bude používán ve spuštěné aplikaci (v runtime) systému PROMOTIC (pokud komponenta žádající o lokalizovaný text explicitně neuvede jazyk jiný).
Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
Pokud je zvolen identifikátor "develop" (vývoj), pak se použije jazyk vývojového prostředí. Poznámka: Jazyk pro vývojové prostředí se zadává v menu " > Nastavení PROMOTIC" v konfigurátoru "Jazyk vývojového prostředí".
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Pm.RtLang.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime".
Vícejazyčná aplikaceVytvoří podporu pro vícejazykovou aplikaci Viz: Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích
Všechny užité jazykySeznam všech národních jazyků podporovaných ve spuštěné aplikaci současně.
V seznamu by měl být uveden i jazyk uvedený v konfigurátoru "Hlavní jazyk runtime". Pokud v seznamu není, pak se doplní automaticky.
Seznam informuje systém PROMOTIC o tom, které jazyky lokalizovaných textů aplikace se mají po spuštění aplikace načíst do paměti. Slouží tedy k optimalizaci načítání tak, aby nedocházelo k načítání jazyků, které aplikace nebude podporovat. Vlastní seznam tvoří zkratky jednotlivých jazyků oddělené znakem čárka (,).
Pokud aplikace je určena pouze pro jeden jazyk, pak by tento konfigurátor měl být prázdný.
Tento seznam jazyků slouží i pro objekt PmaWebLang, který do Web serveru nabízí jazykové verze Web stránek.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Všechny užité jazyky".
Navigace:
 
 
- Workspace s horním rámem pro toolbar a spodním rozděleným do podrámů umístěných vodorovně
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.