Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmS7 - NetlinkPro - MPI/PROFIBUS pro Simatic S7-300/400 - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmS7 - Ovladač pro komunikaci protokolem S7-TCP/IP.
 
Komunikace ovladačem PmS7 - Ovladač pro komunikaci protokolem S7-TCP/IP s převodníkem NETLink PRO ETH napojeným na PLC automat Simatic S7-300/400. Viz Komunikace s PLC automaty SIMATIC firmy Siemens.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / S7 komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný komunikační objekt PmComm a ukázkovou sadu dat. Dále vytvoří obraz se složenými grafickými prvky pro zobrazení jejich stavu.
 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel, PmData.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmComm nazvaném Comm jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...). V objektu PmData jsou definována požadovaná data, která jsou pomocí ExtComm napojena na objekt PmCommData.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "S7_NetlinkPro"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
MPI/DP address(0-31) Určuje MPI nebo DP-PROFIBUS adresu procesoru, se kterým se požaduje komunikovat. Pro MPI je často hodnota 2.
Connection typeTyp připojení. V konfiguraci sítě lze nastavit max. počet připojení pro daný typ.
1 = PG-connection - Programovací zařízení
2 = OP-connection - Operátorský panel
3 = OTHER-connection - Jiný typ
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice