Promotic

Předkonfigurace "PmS7 - NetlinkPro - MPI/PROFIBUS pro Simatic S7-300/400 - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmS7 - Ovladač pro komunikaci protokolem S7-TCP/IP.

Komunikace pomocí komunikačního ovladače PmS7 s převodníkem NETLink PRO ETH napojeným na PLC automat Simatic S7-300/400. Viz Komunikace s PLC automaty SIMATIC od firmy Siemens.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / S7".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaComm a ukázkovou sadu dat. Dále se vytvoří obraz se složenými Pmg objekty pro zobrazení jejich stavu.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.


V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...). V objektu PmaData jsou definována požadovaná data, která jsou pomocí ExtComm napojena na objekt PmaCommGroup.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "S7_NetlinkPro"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
MPI/DP address(0-31) Určuje MPI nebo DP-PROFIBUS adresu procesoru, se kterým se požaduje komunikovat. Pro MPI je často hodnota 2.
Connection typeTyp připojení. V konfiguraci sítě lze nastavit maximální počet připojení pro daný typ.
1 = PG-connection - Programovací zařízení
2 = OP-connection - Operátorský panel
3 = OTHER-connection - Jiný typ
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.