Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pm_LastTextErr - vlastnost objektu AdoField

Popis:
Textový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad AdoField objektem.
Syntaxe:
Pm_LastTextErr As String
Volání:
s = oRc.Pm_LastTextErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad jakýmkoliv implementačním ADO objektem (např. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) obaleném bezpečnostní vrstvou (objekt Objekt Wrapper). K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad PmAdo objektem slouží obdobné vlastnosti PmAdo.LastErr a PmAdo.LastTextErr.
Příklad:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice