Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pm_LastErr - vlastnost objektu AdoRecord

Popis:
Číselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad AdoRecord objektem.
Syntaxe:
Pm_LastErr As Long
Volání:
n = oRc.Pm_LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad jakýmkoliv implementačním ADO objektem (např. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) obaleném bezpečnostní vrstvou (objekt Objekt Wrapper). K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad PmAdo objektem slouží obdobné vlastnosti PmAdo.LastErr a PmAdo.LastTextErr.
Příklad:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice