Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - vlastnost objektu AdoField

Popis:
Název sloupce.
Syntaxe:
Name As String
Volání:
v = oField.Name
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Upozornění! Vlastnost je určena pro čtení i zápis, při vytváření objektu AdoRecordset. Vlastnost je jen pro čtení, pokud je objekt AdoRecordset připojen.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice