Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetYear - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ....
Syntaxe:
SetYear(year As Integer, [month As Long], [day As Long]) As Object
Volání:
PmDateObject.SetYear(year[, month, day]);
Parametry:
year(Integer) rok. Číslo v rozsahu 100-9999.
month[nepovinné] (Long) měsíc. Číslo v rozsahu 1-12.
day[nepovinné] (Long) den. Číslo v rozsahu 1-31.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice