Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetMonth - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Vrací celé číslo (1-12) reprezentující měsíc.
Syntaxe:
GetMonth As Integer
Volání:
var n = PmDateObject.GetMonth();
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice