Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetMinute - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadanou minutu, sekundu a milisekundu.
Syntaxe:
SetMinute(minute As Long, [second As Long], [milli As Long]) As Object
Volání:
PmDateObject.SetMinute(minute [, second, milli]);
Parametry:
minute(Long) minuta. Číslo v rozsahu 0-59.
second[nepovinné] (Long) sekunda. Číslo v rozsahu 0-59.
milli[nepovinné] (Long) milisekunda. Číslo v rozsahu 0-999.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice