Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetSecond - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Vrací celé číslo (0-59) reprezentující sekundu v minutě.
Syntaxe:
GetSecond As Integer
Volání:
var n = PmDateObject.GetSecond();
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice